Jeśli osoby z trudnościami w uczeniu się nie mogą wyrazić zgody na zawarcie małżeństwa, są narażone na wymuszone małżeństwo